Mind Your Body

Move The Mind

Overganger er nye muligheter

Ellen Sol

Personlig veileder og coach

Jeg jobber med mennesker i endring, og møter deg der du er i din prosess. ​For meg er endring en livsstil, og jeg tror på vår indre stemme som formidler behovet til vår kropp og vårt sinn. Stol derfor på deg selv, og velg det som er bra for deg akkurat nå!

Det er livets overganger som gir de største utfordringene og de mest fantastiske muligheter! Da har vi også lettere tilgang på vårt potensiale og det vi egentlig trenger.

En overgang kan være når du beveger deg mellom perioder med sykdom, mellom aktive og passive deler av livet, mellom ulike typer relasjoner eller i naturlige overganger i forbindelse med livsfaser.

 

Jeg har selv opplevd mange overganger, både når det gjelder naturlige livsfaser og i forbindelse med sykdom. Det var nok min reise gjennom behandling i forbindelse med alvorlig sykdom som gjorde meg mer opptatt av overganger, og hvordan vi beveger oss gjennom disse. Jeg ble også oppmerksom på at det i selve overgangene ligger et potensiale til utvikling, som vi ellers har begrenset tilgang på. Dette har jeg tatt med meg og latt det få sin form i alt jeg gjør.

 

Nytt fokus kan gi et helt nytt utgangspunkt for transformasjon, også i ditt liv!

 
 

Hvorfor overganger?

Du får mulighet til å gå inn i tema som...

Energetisk-fordøyelse

Evnen til å transformere energier slik at du kan nyttiggjøre deg av ny kunnskapen

Overbelastet følelsessenter

Når du mangler redskap, kan du oppleve utfordringer i forhold til å håndtere det som kommer til deg

Å gi slipp

Det som ikke tjener deg mer og som du ikke kan gjøre noe med, kan du gi slipp på 

Sammenhenger

Alt henger sammen!

Når du plutselig klarer å se på hvilken måte ting henger sammen, da kan du ta ett steg videre

Balanse

Balanse kan være en tilstand, en følelse eller fase

En overgang

Gir deg muligheten til å gi slipp på det som ikke tjener deg mer, og ta inn det nye

Sitater

“Nothing in the world can bother you as much as your own mind, I tell you. In fact, others seem to be bothering you, but it is not other, it is your own mind.”

— Sri Sri Ravi Shankar

Tjenester

 

Din reise starter her

Få tilgang på gratismateriale og nyheter! Registrer deg og få din egen profil på medlemsområdet.

Kontaktinformasjon

Telefon
E-post
Adresse

+47 95 76 45 36

9350 Sjøvegan - Norge

 
  • Black Facebook Icon