Mind Your Body

Move The Mind

Overganger er nye muligheter

- Din reise starter her -

Jeg utfordrer kvinner til å ekspandere gjennom et indre fokus!

Vi lar oss ofte hindre av frykt, og tar avgjørelser ut fra denne følelsen. Det er gjerne i situasjoner der vi føler tap av kontroll som begrenser oss mest, men vi ser ikke at det er selve kontrollbehovet som er utfordringen.

Å bli oppmerksom på sin sanne essens, setter oss fri fra det som hindrer oss i å leve ut vår autentisitet.

Hei!

Jeg heter Ellen Sol

 

Din veileder gjennom

dine overganger

Jeg ser på utvikling som bevegelse gjennom ulike overganger. Noen er stormfulle mens andre overganger merker vi ikke.

I overgangene ligger muligheter vi ellers ikke har like tilgjengelig. Det betyr at om vi velger å la oss drifte gjennom utfordrende perioder uten mål og mening, kan vi gå glipp av noe som vil kunne bli svært viktig for oss videre. 

MasterProgram

Masterprogram over tre måneder hvor du intensivt jobber med dine utfordringer. Du har i denne perioden tilgang på ukentlige personlige veiledningstimer via skype eller tlf, videoer på sentrale tema, balanseringer, temaklasser m.m. I tillegg får du boken "Mind Your Body - Move The Mind"

 

Ønsker du å være med i Masterprogrammet, bestill en fri obligatorisk samtale med meg.

Personlig veiledning

Du får veiledning i din prosess både gjennom personlige samtaler, ved bruk av fysiske, mentale og energetiske verktøy. I tillegg er Energiveiledning en sentral metode for å få tilgang på bakteppet og opphavet til konkrete utfordringer.

 

Du kan bestille mine tjenester gjennom pakker. Ønsker du en samtale før du bestemmer deg, bestille en prøvetime. 

Har du behov for mer informasjon, ta direkte kontakt med meg.

“Nothing in the world can bother you as much as your own mind, I tell you. In fact, others seem to be bothering you, but it is not other, it is your own mind.”

— Sri Sri Ravi Shankar

 
 

Kontaktinformasjon

Telefon
E-post
Adresse

+47 95 76 45 36

9350 Sjøvegan - Norge

Sosiale medier
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram