Kvinne på en øde vei

Mind Your Body

Move The Mind

Overganger er nye muligheter

Husker du da din sjel var fri?

Kanskje ikke, men du vil i allefall gjenkjenne følelsen når du kommer dit!

Jeg er Ellen Sol

Gjennom mange år har jeg jobbet i feltet veiledning, både når det gjelder samtaleveiledning, undervisning, Yoga og energiveiledning. I tillegg har jeg selv erfart å være den med behov i forhold til råd og retning, en erfaring som gjorde mitt utgangspunkt til dette feltet noe annerledes.

Det er i overgangene du finner

de viktige sammenhengene som

skaper ny forståelse

Livet er en reise gjennom overganger

- Reisen inn til deg selv -

 

Kontaktinformasjon

Telefon
E-post
Adresse

+47 95 76 45 36

9350 Sjøvegan - Norge

Sosiale medier
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram