Ellen Sol

"Jeg er ekspert på å se sammenhenger som skaper forståelse og transformasjon i livets overganger"

Hei!

Jeg heter Ellen og er over middels interessert i personlig utvikling, både i forhold til meg selv og andre. Kunnskap og erfaring har vokst seg inn i en form som jeg villig deler, med en intensjon om at den skal skape magi der den mellomlander. 

Jeg er personlig mentor for kvinner i en av livets mange overganger. Disse overgangene kan handle om livsstil, livssituasjon eller livsfaser.

I mitt personlige Mentor Program, jobber vi sammen én til én. I tillegg stilles store ressurser til din disposisjon, og som du har fri tilgang til så lenge du er i programmet.

 

Registrer deg gjerne for nyhetsbrev, slik at du får de siste oppdateringene.

 

---

- Ønsker deg en vakker dag -