Energibevissthet

Energibevissthet er for meg en egenskap som kan trenes opp og som styrker vår evne til å håndtere følelsesmessige utfordringer. Det vil også kunne ha en direkte påvirkning på vår fysiske helse, da koblingen mellom vår fysiske, emosjonelle og energetiske verden overlapper og utfordrer hverandre på mange områder. I LS-insider finner du mer om dette temaet.