Drømmer du om å fri deg fra begrensninger og slippe behovet for kontroll i alle deler av ditt liv?

Lar du deg stoppe av frykten i deg selv og plager deg med det du ikke våger?

Det handler om å finne overgangen inn til deg selv, der du kan fri deg fra det som hindrer deg i å leve ut din sanne essens.

Stress er en av de største truslene mot god helse, men er også det vi raskt med litt innsats kan gjøre noe med.
LS-insider er portalen som virkelig setter stress-reduksjon på dagsorden, og er med på å inspirerer til god livskvalitet i hverdagen. 

 

Stress i utallige former kan gi oss utfordringer, enten det gjelder vår fysiske kropp, vårt unike sinn eller gjennom energetiske bindinger. Det som fascinerer meg er menneskets evne til å omstille seg når vi må, og tilpasser oss relativt godt nye forutsetninger. Men, gjennom slike prosesser skjer det ofte uforutsette ting, som gjør at kroppens energisystem opplever stress i en eller annen form. Om vi ikke er dette bevisst, skal det lite til for at vi lagrer oss overbevisninger som skaper begrensninger for oss.

Jeg ønsker deg en magisk reise!