Personlig Coach

Når du trenger et ekte og ærlig møte med deg selv, kan jeg bistå deg gjennom personlige coaching-samtaler. Denne tjenesten er kun tilgjengelig med pakker.