Masterprogram

Mind Your Body
Move The Mind

Føler du at noe hindrer deg

på veien mot din autentisitet?

Lar du frykt begrense deg

i møtet med viktige overganger i livet?

Jeg inviterer deg med på en reise inn til deg selv,

til ditt autentiske,

der du ikke lar deg begrense av frykt

for det du har bak deg eller det som kommer

Masterprogrammet

Mind Your Body - Move The Mind

starter opp igjen høsten 2021