© 2019 by Livelily Story Explorer as - Personvern -

Dette er meg

Gjennom hele min arbeids-karriere har jeg jobbet med mennesker i endring. Vi er i stadig utvikling, og jeg er opptatt av bevegelsen der vi er. Det å stå i sin egen prosess uten å forsere grensene før man er klar.

Jeg har personlig erfart at Yoga sammen med andre redskaper gir stor personlig vekst på mange områder. Derfor har jeg utviklet mitt eget system som implementerer både fysiske, mentale og energetiske metoder. Dette har vist seg å gi større og mer konkret effekt på sammensatte utfordringer.

Jeg tilbyr verktøy som kan gi muligheter for bevegelse inn mot det som er deg. Målet er å finne tilbake til kraften som ligger i din egen kjerne. Ta tilbake det som er ditt!

 Ellen Sol

Instruktør og veileder