Personlig Coach

Jeg vet det er mulig og oppleve dyp tilfredsstillelse gjennom å leve i frihet og autentisitet. Med dette mener jeg å være ærlig i forholdet til seg selv og verden.

Jeg vet også at dette ikke er enkelt, for prosessen tilbake til deg selv kan være både utfordrende og lang. Jeg har selv vært der, og brukt mange år på å komme tilbake til det livet jeg "egentlig" var ment å leve.

Nå kan mange av omveiene vi tar være viktig, for det er også gjennom personlige opplevelser vi lærer og sanker ny kunnskap. Satt i system vil det kunne gi oss verktøy for å håndtere fremtiden på en god måte.

Min store styrke er å se sammenhenger og skape ny forståelse. Spesielt i feltet mellom det fysiske og det spirituelle. Det er her jeg gjør de største transformasjonene.

Mitt mål er hele tiden å gi deg det beste fra begge feltene!