Personlig coach

Jeg er en veiviser til det som blokkerer deg fra din frihet, og står opp for at du skal føle deg trygg når du utfordrer deg selv på din reise. Jeg tror det er mulig for deg å oppleve dyp tilfredsstillelse ved å leve i frihet og autentisitet, uten at du lar deg hindre av frykt og frustrasjon. Er du klar for å gi slipp på det som hindrer deg, og ta imot det som bringer deg videre på din reise?

Jeg vet det er mulig og oppleve dyp tilfredsstillelse gjennom å leve i frihet og autentisitet. Med dette mener jeg å være ærlig i forholdet til seg selv og verden. Jeg vet også at dette ikke er enkelt, for prosessen tilbake til deg selv kan være både utfordrende og lang. Jeg har selv vært der, og brukt mange år på å komme tilbake til det livet jeg "egentlig" var ment å leve. Nå kan omveiene vi tar være viktig, for det er også gjennom personlige opplevelser vi lærer og sanker ny kunnskap. Satt i system vil det kunne gi oss verktøy for å håndtere fremtiden på en god måte.

Min store styrke er å se sammenhenger og skape ny forståelse. Spesielt i overgangen mellom det fysiske og det spirituelle. Det er her vi kan gjøre de største transformasjonene. Mitt mål er hele tiden å gi deg det beste fra begge feltene.