Personlig veiledning

- Et tankeeksperiment -

Hvem er du i dag?

Hvem vil du være i fremtiden?

Hva er annerledes da?

Hva innebærer det å være den du vil være?

Hvordan oppfatter andre deg da?

Hva har brakt deg dit du er i dag?